JARDIN ROUGE IS EEN POLYMORF, NOMADISCH EN PLURIDISCIPLINAIR INTERNATIONAAL FESTIVAL.

Jardin Rouge

Het doel van dit “volledige” festival is om een ruimte van vrijheid en creatie te creëren, om momenten uit te lokken waarop een gevarieerd publiek in aanraking komt met nieuwe artistieke vormen, terwijl we in gaan tegen dat wat bekend is en verwacht wordt. Jardin Rouge wordt ontwikkeld in theaters of culturele ruimtes die zich bezighouden met het ondersteunen van de artiesten en die de hoop hebben om performers de kans bieden om vrij te handelen en aanpassingen te maken. Ruimtes die bereid zijn zichzelf te transformeren om toenadering te zoeken tot de toeschouwers en hen te verrassen.

Gebaseerd op de noties van het experimenteren, testen en de queeste naar betekenis, nodigt Jardin Rouge je uit om kunstenaars en culturele spelers te ontmoeten die onze maatschappij en onze verhouding tot het vreemde en het gedroomde in twijfel trekken, op zoek naar een solitaire en sociale structuur, vanuit een perspectief van inclusiviteit en gemeenschappelijkheid.

Geïnspireerd door de wereld van sciencefiction, surrealisme, sprookjes en robotica, nodigt Jardin Rouge ons uit om ons onder te dompelen in andere werkelijkheden, op zoek naar een universum ver van ons steriele thuisland, een ruimte waar de verbeelding de enige echte kracht is.

JARDIN ROUGE CYBORG EXPERIMENTEN

Jardin Rouge neemt dit jaar het thema Cyborg Experimenten aan en zal dit in drie verschillende landen verkennen.

Elke editie van het festival is een gelegenheid om nieuwe vormen te vinden om veronderstelde realiteiten te kunnen dromen. Cyborg, omdat we manieren willen verkennen om het gevoel dat we vastzitten in een wereld die niet bij ons past en ons niet de kans geeft te groeien, tegen te gaan. Cyborgs kunnen worden gebruikt als instrument om verschillende manieren te onderzoeken waarop we onszelf kunnen zijn, de wereld om ons heen of onszelf kunnen beïnvloeden, en te onderzoeken hoe we kunnen spelen met normen, restricties en de werkelijkheid.

Experimenteren, omdat het een actieve wereld is. Het vertegenwoordigt het idee om iets nieuws te proberen zonder de uitkomst ervan te kennen. Na deze jaren van crisis, op medisch, politiek en sociaal vlak, hebben de kunstenaars een vrije en veilige ruimte nodig om te verwerken wat ze gezien, geleerd en gevoeld hebben, en om nieuwe manieren te creëren om zichzelf uit te drukken en nieuwe werelden te creëren.

IN DEN BEGINNE

Ieder jaar vanaf 2019 heeft Martijn Grootendorst, artistiek directeur van Theater De Roode Bioscoop, Snowapple een maand lang een carte-blanche gegeven om Jardin Rouge te produceren. Martijn is ervan overtuigd dat het Snowapple collectief een belangrijke rol kan spelen in het culturele milieu van Amsterdam, door met het conventionele te breken en een tegenwicht te bieden aan wel gevestigde podia.

Het festival biedt een nieuwe vorm, maar tegelijkertijd bouwt het voort op een langdurige culturele traditie. Snowapple, Moon Cabaret, Theater de Roode Bioscoop en een groot aantal gastkunstenaars hebben jaarlijks hun krachten gebundeld om dit festival tot stand te brengen door middel van workshops, optredens, screenings, ontmoetingen en allerlei verschillende kunstvormen.

In maart 2021 kregen we het voor elkaar om een underground editie te organiseren in Amsterdam, aangepast aan de gezondheidsmaatregelen. We waren ontzettend blij om het publiek te zien. 

Daarna vierden we de opening van de Casa Snowapple Mx in Mexico-Stad, een inclusieve culturele ruimte, met een uitzonderlijk Jardín Rojo festival. Twee dagen lang gaf Snowapple een eerbetoon aan Mexicaanse kunstenaars, met in het bijzonder vrouwen wiens werk nog te vaak over het hoofd wordt gezien. 

In 2022 breidde het festival zich uit en speelde het zich een maand lang af in drie mythische theaters in Amsterdam rond het thema ‘Intergalactic’.

De Jardin Rouge familie groeit elk jaar, van kunstenaars tot denkers, van onderzoekers tot dichters, soms komen er zelf neven en nichten uit een mysterieus land, vergeten broers of zussen, of troubadours op weg naar elders. Wij geloven in een nomadisch festival, geïnspireerd door de plekken, ontmoetingen, talen en artiesten die het hun thuis noemen.

WAAROM JARDIN ROUGE?

De kleur rood verwijst naar de plek waar het festival is geboren: De Roode Bioscoop in Amsterdam. Rood staat symbool voor de socialistische en anarchistisch sfeer die heerste in 1913, toen het theater werd opgericht. De missie van dit theater is om een toevluchtsoord van vrijheid te vormen, waar opkomend en gevestigd talent vrij kan experimenteren.

Een grote tuin; het doel is om een speeltuin te creëren, een georganiseerde en ongeorganiseerde bijeenkomst met oude en nieuwe vrienden van over de hele wereld. Om de kleur rood te herenigen met de locatie hebben we ons festival Jardin Rouge genoemd. Onze tuin blijft groeien en ontpopt zich op verschillende plekken, in verschillende steden en zelfs landen.

FAQ

WELKE ARTISTIEKE DISCIPLINES KOMEN IN JARDIN ROUGE AAN BOD?In Jardin Rouge komen ‘vergeten’ disciplines aan bod, zoals objecttheater, poppentheater, clownerie, table shows, mime, muziek, cabaret en beeldende kunst.
WAAR VINDT HET FESTIVAL PLAATS?Jardin Rouge vindt plaats op verschillende locaties verspreid over de hele wereld.
Jardin Rouge 2023 vindt plaats in Amsterdam, Parijs en Mexico-Stad.
WANNEER ZAL DE VOLGENDE EDITIE VAN JARDIN ROUGE PLAATS VINDEN?Jardin Rouge will take place 14-16 April in Amsterdam, 1, 11, 15, 17, 18 June in Paris and 1-3 December in Mexico City.
I HAVE A QUESTION ABOUT ACCESSIBILITY AT THE FESTIVAL – WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?Access notes for the festival are available here. If your question is not answered there, you can contact us at info@snowapple.nl.
HOW CAN I PURCHASE MY TICKETS?Tickets for Amsterdam are available for purchase online or at the door. Tickets for Paris and Mexico City will be available for sale soon.